Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021

uzasadnienie wyboru: brak kandydatów


Wytworzył: Ilona Łowejko (24 maja 2021)
Wprowadził: Ilona Łowejko (28 maja 2021, 11:46:18)stanowisko:

Informatyk ds. serwerów

miejsce pracy: Wrocław
termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2021  12:00
Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
Informatyk w Zespole Baz i Systemów
(Dział Centrów Przetwarzania Danych)
 
miejsce pracy: Wrocław
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1)    administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi, usługami katalogowymi i bazami danych w oparciu o rozwiązania Microsoft
2)    obsługa zleceń, incydentów i problemów w zakresie ww. rozwiązań
3)    utrzymanie i doskonalenie procesów i usług IT
4)    udział w projektach rozwojowych
 
Oczekiwania:
1)    wykształcenie wyższe techniczne
2)    podstawowa znajomość infrastruktury przetwarzania i składowania danych
3)    znajomość Microsoft Windows Server, Microsoft Active Directory, Microsoft SQL Server
4)    umiejętność czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej (również w j. angielskim)
5)    pozytywne usposobienie, kreatywność i chęć pogłębiania wiedzy
6)    dobra organizacja własnej pracy
7)    umiejętność pracy w zespole
8)    umiejętność pracy pod presją czasu i szybkiego rozwiązywania problemów,
9)    gotowość do podjęcia okresowej pracy w godzinach popołudniowych
i/lub wieczornych oraz w weekendy (w zależności od bieżących potrzeb pracodawcy)
 
Oczekiwania dodatkowe:
1)    znajomość Microsoft SCCM/IIS/DFS, VMware vSphere/Horizon
2)    doświadczenie i szkolenia z zakresu rozwiązań Microsoft
3)    doświadczenie w przygotowywaniu specyfikacji zamówień publicznych
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)    list motywacyjny;
2)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
3)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
4)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
6)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski,
na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie CUI
ul. Namysłowska 8, 4 piętro (biurowiec Grafit) lub pocztą na adres CUI  z dopiskiem:
Informatyk w Dziale Centrów Przetwarzania Danych
w terminie do dnia 30 kwietnia 2021  r. do 12.00 godz. włącznie oraz elektronicznie CV
i list motywacyjny na adres: rekrutacja@cui.wroclaw.pl.
W tytule wiadomości proszę o umieszczenie nazwy stanowiska oraz imię i nazwisko.
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

metryczka


Wytworzył: Rafał Jezior (12 kwietnia 2021)
Opublikował: Ilona Łowejko (12 kwietnia 2021, 14:42:38)

Ostatnia zmiana: Ilona Łowejko (28 maja 2021, 11:46:18)
Zmieniono: wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 609