zamówienie na:

System wspierający NGO we Wrocławiu

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI/ZP/PN/1/2017
wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2017  09:45
przyczyna unieważnienia: unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp 
UWAGA! SIWZ oraz załączniki do niej zostaną opublikowane w niniejszym BIP po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1 Ogłoszenie o zamówieniu (136kB) pdf
2 SIWZ (276kB) pdf
3 Projekt umowy (238kB) pdf
4 Załącznik nr 1 do projektu umowy (487kB) pdf
5 Załącznik nr 2 do projektu umowy (42kB) pdf
6 Załącznik nr 4 do projektu umowy (52kB) pdf
7 Załącznik nr 5 do projektu umowy (40kB) pdf
8 Załącznik nr 6 do projektu umowy (79kB) pdf
9 Załącznik nr 7 do projektu umowy (128kB) pdf
10 Załączniki do SIWZ - edytowalne (30kB) word
11 Informacja o wniesieniu odwołania (57kB) pdf
12 Kopia odwołania (1438kB) pdf
13 Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (407kB) pdf
14 Edytowalny JEDZ (184kB) word
15 Instrukcja wypełniania JEDZ (13kB) word
16 Pytania i odpowiedzi (1511kB) pdf
17 Formularz ofertowy - zał. nr 1 (22kB) word
18 Załącznik A do odpowiedzi na 44 pytanie Wykonawcy (83kB) pdf
19 Załącznik B do pytania 44 od Wykonawcy (87kB) pdf
20 Zmian aogloszenia o zamowieniu dot. zmiany terminu (72kB) pdf
21 Modyfikacja zapisw SIWZ. (408kB) pdf
22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie składania i otwarcia ofert (27kB) pdf
23 Odpowiedzi na pytania Wykonawców (208kB) pdf
24 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy (233kB) pdf
25 załącznik nr 1 do projektu umowy (483kB) pdf
26 załacznik nr 2 do projektu umowy (41kB) pdf
27 załacznik nr 4 do projektu umowy (51kB) pdf
28 załącznik nr 5 do projektu umowy (40kB) pdf
29 załacznik nr 6 do projektu umowy (77kB) pdf
30 załacznik nr 7 do projektu umowy (87kB) pdf
31 załącznik nr 8 do projektu umowy - SIWZ (307kB) pdf
32 Odpowiedź na pytania Wykonawcy z dnia 29.03.2017r r (64kB) pdf
33 Odpowiedź na pytania z dnia 27.03.2017 r (56kB) pdf
34 Informacja z otwarcia ofert (66kB) pdf

35 Unieważnienie postępowania (23.06.2017) (2342kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Tymoteusz Przybylski
Opublikował: Piotr Schmidt (16 lutego 2017, 12:05:26)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jurgielaniec (23 czerwca 2017, 16:15:15)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „System wspierający NGO we Wrocławiu”

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5100