zamówienie na:

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.4.2020
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
Termin składania ofert: 29.10.2020 r., do godz. 11:00
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: 05.11.2020 r., godz. 11:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu (175kB) pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (638kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (79kB) word
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Kreator JEDZ (97kB) plik
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadzcenie o przynalezności do Grupy Kapitałowej (33kB) word
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (36kB) word
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie - art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (32kB) word
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz dostaw (40kB) word
9. Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu (32kB) word
10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (25kB) excel
11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy ramowej (483kB) pdf
12. załącznik nr 1 do umowy - OPZ (395kB) pdf
13. Załacznik nr 2 do umowy - zamówienia wykonawcze (233kB) pdf
14. załącznik nr 3 do umowy - Umowa PDO (427kB) pdf
15. załącznik nr 1 do umowy PDO - wykaz jednostek oświatowych (452kB) pdf
16. Instrukcja migracji danych (255kB) pdf
17. warunki techniczne przekazywania faktur elektronicznie (283kB) pdf

18. Zmiana treści SIWZ z 07.10.2020 (169kB) pdf
19. Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianach z 07.10.2020 (84kB) word

20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie (69kB) pdf

21. zmiana treści SIWZ z 20.10.2020 (125kB) pdf
22. Ogłoszenie o sprostowaniu z 20.10.2020 (72kB) pdf

23. zmiana treści SIWZ z 23.10.2020 (128kB) pdf
24. Informacja z otwarcia ofert (372kB) pdf

25. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (128kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (28 września 2020, 09:11:28)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (10 listopada 2020, 13:40:29)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 303