zamówienie na:

Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.7.2020
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 10 lutego 2021  10:00
Ogłoszenie o zamówieniu (122kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (686kB) pdf
1. Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (100kB) word
2. Załącznik nr 2 do SWZ - kreator JEDZ (89kB) plik
3. Zalacznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o GK (34kB) word
4. Zalacznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie art. 108 ust. 1 pkt. 3 (34kB) word
5. Zalacznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie art. 108 ust. 1 pkt. 4 (32kB) word
6. Zalacznik nr 6 do SWZ - wykaz dostaw (41kB) word
7. Zalacznik nr 7 do SWZ - wykaz osób (44kB) word
8. Zalacznik nr 8 do SWZ - zobowiazanie podmiotu3 (32kB) word
9. Zalacznik nr 9 do SWZ - Ankieta dla podmiotu przetwarzajacego (29kB) plik
10. Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt umowy (1110kB) pdf
10.1 Załącznik nr 1 do Umowy - Opis Przedniotu Zamówienia (650kB) pdf
10.2 Załącznik nr 2 do umowy - Infrastruktura techniczna (993kB) pdf
10.3 Załącznik nr 3 do Umowy - SLA (534kB) pdf
10.4 Załącznik nr 4 do Umowy - Szkolenia i przygotowanie adminstratorów do zarządzania systemem (838kB) pdf
10.5 Załącznik nr 5 do Umowy - Dokumentacja (287kB) pdf
10.6 Załącznik nr 6 do umowy - umowa PPDO (474kB) pdf
10.7 Załącznik nr 7 do Umowy - Zestawienie licencji (576kB) pdf
10.8 Załącznik nt 8 do Umowy - Wzór protokołu odbioru (220kB) pdf
10.9 Załącznik nr 9 do umowy - Warunki techniczne dot. przekazywania faktur (205kB) pdf
Załącznik nr 2 do OPZ - Postanowienie o wszczęciu postępowania (316kB) pdf
Załącznik nr 3 do OPZ - Decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu godpodarowania odpadami komunalnymi (228kB) pdf
Załącznik nr 4 do OPZ - Postanowienie o terminie siedmiodniowym (251kB) pdf
Załącznik nr 5 do OPZ - Informacja o numerze konta (312kB) pdf
Załącznik nr 6 do OPZ - Format MT940 (318kB) pdf
Załącznik nr 7 do OPZ - Format wyciągu z rachunków indywidualnych (599kB) pdf
Załącznik nr 8 do OPZ - upomnienie (1889kB) zip
Załącznik nr 9.1 do OPZ - TW-1 (4) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych (151kB) pdf
Załącznik nr 9.2 do OPZ - TW-3 (1) Kolejny tytuł wykonawczy (177kB) pdf
Załącznik nr 10 do OPZ - Wniosek do tytułu wykonawczego przekazywanego do NUS (155kB) pdf
Załącznik nr 11.1 do OPZ - Wniosek do WSO na podstawie art 36 u.p.e (124kB) pdf
Załącznik nr 11.2 do OPZ - Wniosek do NUS na podstawie art. 36 u.p.e (131kB) pdf
Załącznik nr 12 do OPZ - Wezwanie i oświadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego na podstawie art. 37b u.p.e (148kB) pdf
Załącznik nr 13.1 do OPZ - Zawiadomienie do organu egzekucyjnego NUS i DE - wycofanie (119kB) pdf
Załącznik nr 13.2 do OPZ - Zawiadomienie do organu egzekucyjnego NUS i DE- ograniczenie (123kB) pdf
Załącznik nr 13.3 do OPZ - Zawiadomienie do organu egzekucyjnego NUS i DE - zawieszenie (116kB) pdf
Załącznik nr 13.4 do OPZ - Zawiadomienie do organu egzekucyjnego TYLKO NUS - zawieszenie-na żądanie wierzyciela (119kB) pdf
Załącznik nr 13.5 do OPZ - Zawiadomienie do organu egzekucyjnego NUS i DE - o podjęcie zawieszonego postępowania (116kB) pdf
Załącznik nr 13.6 do OPZ - Zapytanie do NUS o zastosowany środek egzekucyjny (83kB) pdf
Załącznik nr 14 do OPZ - Postanowienie (utracony TW) (112kB) pdf
Załącznik nr 15 do OPZ - Wezwanie do zapłaty do Syndyka (123kB) pdf
Załącznik nr 16 do OPZ - Postanowienie o zarachowaniu wpłaty (237kB) pdf
Załącznik nr 17 do OPZ - Postanowienie o zaliczeniu nadpłaty (226kB) pdf
Załącznik nr 18 do OPZ - Informacja o nadpłacie (103kB) pdf
Załącznik nr 19 do OPZ - Szablon sprawozdania Rb-27s (250kB) pdf
Załącznik nr 20 do OPZ - Struktura pliku z danymi ze sprawozdania Rb-27s (2169kB) pdf

Zmiana SWZ (146kB) pdf

Ogłoszenie - sprostowanie (80kB) pdf
Wyjasnienie i zmiana SWZ - 18012021 (232kB) pdf
Zalacznik nr 6 do SWZ - wykaz dostaw - NOWY (43kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Tymoteusz Przybylski
Opublikował: Magdalena Anuszkiewicz (4 stycznia 2021, 15:53:26)

Ostatnia zmiana: Magdalena Anuszkiewicz (18 stycznia 2021, 10:25:22)
Zmieniono: Sprostowanie ogłoszenia. Wyjaśnienie i zmiana SWZ.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251