zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia serwisowego na infrastrukturę sprzętową IBM i HPE

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.6.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2021  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
1. Ogłoszenie o zamówieniu (113kB) pdf
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (343kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferowy (33kB) word
4. Załącznik nr 2 do SWZ - Kreator JEDZ (85kB) plik
5. załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie współne wykonawców (40kB) word
6. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów (19kB) word
7. Załącznik nr 5 SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (19kB) word
8. Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności dokumentów i oświadczeń (21kB) word
9. Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz usług (21kB) word
10. Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy (415kB) pdf
11. Załącznik nr 1a do Umowy - SOPZ dla części 1 (575kB) pdf
12. Załącznik nr 1b do umowy - SOPZ dla części 2 (237kB) pdf
13. Załącznik nr 2 do umowy - instrukcja - faktury elektroniczne (277kB) pdf

Zamawiający informuje, że w dniu 24.08.2021 r, wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Odpowiedź na wnioski Wykonawców skutkuje zmianę Ogłoszenia o zamówienie. Na podstawie art. 137 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany Ogłoszenia, zmiana treści SWZ może nastąpić po publikacji dokumentu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Tym samym Zamawiający opublikuje zmiany treści SWZ po publikacji ogłoszenia.

14. Ogłoszenie o sprostowaniu (66kB) pdf
15. Odpwiedź na wnioski Wykonawców, zmiana treści SWZ (92kB) pdf
16. załącznik nr 1a do Umowy - po zmianach z 27.08.2021 (578kB) pdf

17. Odpowiedzi na wnioski wykonawców z 02.09.2021 (82kB) pdf

18. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia (167kB) pdf
19. Informacja o złożonych ofertach (102kB) pdf

20. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (177kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (30 lipca 2021, 09:36:18)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (21 września 2021, 12:00:11)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkotrzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 157