zamówienie na:

Dostawa skanerów i urządzeń drukujących

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.9.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 7 września 2021  10:00
wynik postępowania: Wybór 
Ogłoszenie o zamówieniu (102kB) pdf
0 SWZ CUI-ZZ.3200.9.2021 (375kB) pdf
1. Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (38kB) word
2. Załącznik nr 1 Formularza ofertowego - Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu (34kB) word
3. Zalacznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 (33kB) word
4. Zalacznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o GK (35kB) word
5. Zalacznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (75kB) word
6. Zalacznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (17kB) word
7. Załącznik nr 6.1. - Projekt umowy - skanery (686kB) pdf
8. Załącznik nr 1.1. do Projektu umowy 6.1. - OPZ (650kB) pdf
9. Załącznik nr 2.1. do Projektu umowy 6.1. - Protokół odbioru (512kB) pdf
10. Załącznik nr 3.1. do Projektu umowy 6.1. - Warunki techniczne dotyczące przekazywania faktur (235kB) pdf
11. Załącznik nr 6.2. do SWZ - Projekt umowy - drukarki (684kB) pdf
12. Załącznik nr 1.2. do Projektu umowy 6.2. - OPZ (495kB) pdf
13. Załącznik nr 4.2. do Projektu umowy 6.2. - Protokół odbioru (195kB) pdf
14. Załącznik nr 6.2. do Projektu umowy 6.2. - Warunki techniczne dotyczące przekazywania faktur (235kB) pdf

odpowiedzi na wnioski wykonawców, zmiana SWZ - 02.09.2021 (115kB) pdf

odpowiedzi na wnioski wykonawców, zmiana SWZ - 03.09.2021 (113kB) pdf

Ujednolicony po zmianach - Załącznik nr 1.2. do Projektu umowy 6.2. - OPZ (112kB) pdf

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (102kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach-07.09.2021 (409kB) pdf

20.09.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 1 (69kB) pdf

21.09.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 2 (71kB) pdf
21.09.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 3 (72kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Puzio
Opublikował: Agnieszka Puzio (27 sierpnia 2021, 12:25:53)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Puzio (21 września 2021, 12:47:31)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 2 i 3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251