zamówienie na:

Oprogramowanie do obsługi incydentów - dostawa licencji wraz ze wsparciem technicznym

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.13.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 21 września 2021  11:00
wynik postępowania: wybór oferty 
Ogłoszenie o zamówieniu (103kB) pdf

0. Specyfikacja Warunków Zamówienia (451kB) pdf
1. Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (32kB) word
2. Zalacznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 (31kB) word
3. Zalacznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o GK (29kB) word
4. Zalacznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o udostępnianiu zasobów (19kB) word
5. Zalacznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (74kB) word
6. Zalacznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (17kB) word
7. Zalacznik nr 7 do SIWZ - wykaz dostaw (21kB) word
8. Zalacznik nr 8 do SWZ - projekt umowy (393kB) pdf
8.1 Zalacznik nr 1 do projektu umowy - Umowa PPDO (402kB) pdf
8.1 Załącznik nr 1 do umowy PPDO (27kB) excel
8.2. Zalacznik nr 2 do projektu umowy - Warunki techniczne dotyczące przekazywania faktur (39kB) word
8.3 Zalacznik nr 3 do projektu umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (236kB) pdf
8.4 . Zalacznik nr 4 do Projektu umowy - Wzór zestawienia licencji (40kB) word
9. Zalacznik nr 9 do SWZ - Ankieta dla podmiotu przetwarzajacego (25kB) excel

Zmiana treści SWZ - 14.09.2021 (106kB) pdf

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (92kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach (243kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Anuszkiewicz
Opublikował: Magdalena Anuszkiewicz (13 września 2021, 16:00:06)

Ostatnia zmiana: Magdalena Anuszkiewicz (4 października 2021, 13:37:31)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 86