zamówienie na:

SAP – serwis i rozwój systemu

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.5.2021
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2021  10:00
wynik postępowania: wybór oferty 
Ogłoszenie o zamówieniu (117kB) pdf

0. Specyfikacja Warunków Zamówienia (236kB) word
1. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (39kB) word
2. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1. (36kB) word
3. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o GK (35kB) word
4. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (75kB) word
5. Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (17kB) word
6. Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o udostępnianiu zasobów (20kB) word
7. Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy (17kB) word
8. Załącznik nr 8.1. do SWZ - Projekt Umowy SAP cz. 1 (418kB) pdf
9. Załącznik nr 8.2. do SWZ - Projekt Umowy SAP cz. 2 (418kB) pdf
10. Załącznik nr 1 do Umowy - Umowa PPDO (584kB) pdf
11. Załącznik nr 2 do Umowy - Warunki techniczne dotyczące przekazywania faktur.pdf (235kB) pdf
12. Załącznik nr 9 do SWZ - Ankieta dla podmiotu przetwarzajacego (28kB) plik

Wyjaśnienie treści SWZ - 21.09.2021 (102kB) pdf

Wyjaśnienie treści SWZ - 23.09.2021 (115kB) pdf
Załącznik nr 1 do Umowy - Umowa PPDO - po zmianach 23.09.2021 (136kB) pdf

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (113kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach (224kB) pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie cz. 2 (67kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie cz. 1 (97kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Puzio
Opublikował: Agnieszka Puzio (17 września 2021, 10:31:23)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Puzio (5 października 2021, 10:47:03)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie cz. 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 116