zamówienie na:

Dostawa licencji Microsoft lub równoważnych

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ-3201.12.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 28 października 2021  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
1. Ogłoszenie o zamówieniu (147kB) pdf
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (396kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferowy (38kB) word
4. Załącznik nr 2 do SWZ - Kreator JEDZ (85kB) plik
5. załącznik nr 3 do SWZ - oświadzcenie współne wykonawców (40kB) word
6. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów (19kB) word
7. Załącznik nr 5 SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (19kB) word
8. Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności dokumentów i oświadczeń (21kB) word
9. Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz dostaw (22kB) word
10. Załącznik nr 8a do SWZ - Projekt umowy dla części 1 (745kB) pdf
11. Załacznik nr 8b do SWZ - Projekt umowy dla części 2-4 (797kB) pdf
12. Załacznik nr 1a do Umowy - SOPZ dla częsci 1 (132kB) pdf
13. Załącznik nr 1b do Umowy - SOPZ dla części 2-4 (277kB) pdf
14. Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz licencji (16kB) word
15. Załacznik nr 4 do Umowy - Faktury elektroniczne (384kB) pdf

16. Odpowiedzi na wnioski Wykonawców (160kB) pdf
17. Odpowiedzi na wnioski Wykonawców z 05.10.2021 (160kB) pdf
18. Odpowiedzi na wnioski Wykonawców z 25.10.2021 (161kB) pdf

19. Informacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyc na realziację przedmiotu zamówienia (162kB) pdf
20. Informacja o złożonych ofertach (102kB) pdf
21. Informacja z otwarcia ofert - uszczegółowienie (141kB) pdf

22. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2, 3 i 4 (175kB) pdf
23. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na realziację cz. 1 postępowania (171kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (24 września 2021, 09:38:50)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (24 listopada 2021, 12:25:33)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach realizacji cz. 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 293