zamówienie na:

Dostawa oprogramowania serwerowego na potrzeby Systemu Transformacji Cyfrowej i Procesowej

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.16.2022
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2022  11:00
wynik postępowania: umowy podpisane