zamówienie na:

Dostawa dodatkowych licencji oraz zapewnienie wsparcia producenta na oprogramowanie Commvault

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.19.2022
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 3 listopada 2022  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej