zamówienie na:

Zawarcie umowy ramowej na rozbudowę i modernizację okablowania strukturalnego w budynkach UMW i Jednostkach Gminy Wrocław

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podsatwowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.23.2022
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 4 listopada 2022  11:00
wynik postępowania: wybór 
ogłoszenie o zamówieniu (86kB) pdf

specyfikacja warunków zamówienia (508kB) pdf
1. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (39kB) word
1A. Załącznik nr 1A do SWZ - cennik usług i dostaw (66kB) excel
2. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (39kB) word
3. Załacznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o GK (35kB) word
4. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (75kB) word
5. Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (18kB) word
6. Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o udostępnianiu zasobów (20kB) word
7. Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz RB (21kB) word
8. Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy (349kB) pdf
8.2 Zalacznik_2_do_umowy_Wymagania_Zamawiajacego_okablowanie (122kB) pdf
8.3 Zalacznik_3_do_umowy_Wymagania__LAN_okablowanie_Gmina Wrocław (280kB) pdf
8.4 Zalacznik_4_do_umowy_Wymagania_techniczne_budowy_sieci_LAN_EDU (256kB) pdf
8.5 Zalacznik_5_do_umowy_Wymagania_techniczne_podtrzymania_zasilania (78kB) pdf
8.6 Zalacznik_6_do_umowy_Formularz_zlecenia_prac_okablowanie (41kB) pdf
8.7 Zalacznik_7_do_umowy_Protokol_odbioru_czesciowego_końcowego_okablowanie (56kB) pdf
8.8 Zalacznik_8_do_umowy_Formularz naprawy awaryjnej (339kB) pdf
8.9 Zalacznik_9_do_umowy - Warunki techn. dot. przekazywania faktur (177kB) pdf

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (243kB) pdf
Informacja o złożonych ofertach (221kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (324kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Anuszkiewicz
Opublikował: Magdalena Anuszkiewicz (19 października 2022, 14:23:11)

Ostatnia zmiana: Magdalena Anuszkiewicz (18 listopada 2022, 14:27:13)
Zmieniono: wybór oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 86