zamówienie na:

Audyt bezpieczeństwa systemów i aplikacji www

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podsatwowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.28.2022
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 2 grudnia 2022  12:00
wynik postępowania: umowa została zawarta 
1.ogłoszenie o zamówieniu (81kB) pdf
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (368kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferowy (112kB) word
4. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie na podsatwie art. 125 ust. 1 (80kB) word
5.Załacznik nr 2a - Oświadczenie na podsatwie art. 125 ust. 1 - podmiot udostępniający (80kB) word
6. Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (74kB) word
7. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie (117kB) word
8. Załacznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacji (46kB) word
9. Załącznik nr 6 do SWZ - Ośwaidczenie o udostępnieniu zasobów (47kB) word
10. Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz usług (51kB) word
11. Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy (183kB) pdf
12. Załącznik nr 9 do SWZ - Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (64kB) excel
13. Załącznik do umowy - Umowa PPDO - system gospodarowania odpadami (437kB) pdf
14. Załącznik do Umowy - Umowa PPDO - system transformacji cyfrowej i procesowej (375kB) pdf
15. Załącznik do umowy - Umowa PPDO - system do zarządzania zielenią miejską (344kB) pdf
16. Załącznik nr 1 do umowy - OPZ (292kB) pdf

17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (40kB) pdf
18. Odpowiedzi na wnioski Wykonawców, zmiana SWZ (196kB) pdf
19. Odpowiedzi na wnioski Wykonawców z 28.11.2022 (183kB) pdf

20. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 29.11.2022 (40kB) pdf
21. Odpowiedzi na wnioski Wykonawców, modyfikacja SWZ (200kB) pdf
22. Informacja o kwocie przeznaczonej na realziacje przedmiotu zamówienia (168kB) pdf

23. Informacja o złożonych ofertach (106kB) pdf
24. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (234kB) pdf

25. Ogłoszenie o wyniku postępowania (61kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (22 listopada 2022, 08:30:32)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (30 stycznia 2023, 09:21:54)
Zmieniono: ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 523