Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

PLANY POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. Plany zawierają zgodnie z art 13 a ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz 1986) wykaz planowanych na dany rok postępowań o zamówienia publiczne.
rejestr zmian informacji

aktualizacja informacji
Data: 2019-01-15 16:02:18
Autor: Joanna Baranowska
aktualizacja treści
Data: 2019-01-15 15:57:09
Autor: Joanna Baranowska
dodanie planu postępowań zgodnie z art 13a ustawy pzp
Data: 2019-01-14 16:53:30
Autor: Joanna Baranowska
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »