Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

wybór oferty najkorzystniejszej
Data: 2020-10-13 13:34:50
Autor: Marta Kozyra
informacja z otwarcia ofert
Data: 2020-10-06 12:41:45
Autor: Marta Kozyra
zmiana treści SIWZ
Data: 2020-10-02 15:27:33
Autor: Marta Kozyra
odpowiedzi na pytania wykonawców - zmiana treści SIWZ
Data: 2020-10-02 08:30:51
Autor: Marta Kozyra
odpowiedzi na wnioski wykonawców, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Data: 2020-10-01 13:17:46
Autor: Marta Kozyra
odpowiedzi na wnioski wykonawców
Data: 2020-09-29 15:32:24
Autor: Marta Kozyra
Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

powrót do informacji »