Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021, wersja nr 1
rejestr zmian informacji

aktualizacja planu (poprawienie omyłki pisarskiej w pozycji 2.2.2.
Data: 2021-03-05 09:06:33
Autor: Marta Kozyra
aktualizacja Planu postępowań
Data: 2021-02-09 08:15:14
Autor: Marta Kozyra
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »