CUI-DNZ.3210.6.2019 - "Dostawa urządzeń typu UPS w BDK/KPD sieci MAN Wrocław", - TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.09.2019 godz. 10:00, UWAGA! - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 06.09.2019 do godz. 08:45

Zamówienia udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, publikowane są na platformie zakupowej, pod adresem: https://cui-pzp.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Ogłoszenie o zamówieniu (359kB) pdf
Zał. nr 1 do Ogłoszenia - Formularz oferty (41kB) word
Zał. nr 2 do Ogłoszenia - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (35kB) word
Zał. nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (36kB) word
Zał. nr 3.1 do Ogłoszenia - Wykaz dostaw (35kB) word
Zał. nr 4 do Ogłoszenia - oświadczenie o grupie kapitałowej (20kB) word
Zał. nr 5 do Ogłoszenia - Projekt umowy (492kB) pdf
Zał. nr 1 do Projektu umowy - Wymagania Zamawiającego (162kB) pdf
Zał. nr 2 do Projektu umowy - Parametry urządzeń (433kB) pdf
Zał. nr 3 do Projektu umowy - Protokół Zlecenia (111kB) pdf
Zał. nr 4 do Projektu umowy - Protokół Odbioru (226kB) pdf
Zał. nr 7 do Projektu umowy - Informacje o fakturach EOF (783kB) pdf
Odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert (335kB) pdf
Informacja z sesji otwarcia ofert (264kB) pdf
Informacja o wyborze oferty (330kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Dauksz (28 sierpnia 2019)
Opublikował: Agnieszka Puzio (28 sierpnia 2019, 15:23:54)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Puzio (12 września 2019, 12:47:22)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 423