Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

Analityk biznesowy

miejsce pracy: Wrocław
termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2020  12:00
 
 
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Analityk Biznesowy
 
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 
 
1.    Zbieranie, analizowanie i dokumentowanie wymagań biznesowych;
2.    Analizowanie i modelowanie procesów biznesowych w BPMN;
3.    Opracowywanie specyfikacji systemów z wykorzystaniem UML;
4.    Zapewnianie wsparcia analitycznego na etapach projektowania, programowania, testowania oraz wdrożeń systemów informatycznych;
5.    Współpracowanie z zespołem developerskim w procesie wytwarzania oprogramowania;
6.    Realizacja prac wdrożeniowych, testów i szkoleń;
7.    Wspieranie procesu akceptacji i odbioru rozwiązania.
 
Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub rzepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 poz. 902);
2)     wykształcenie wyższe;
3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
                   
Wymagania:
 
1.  Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: teleinformatyka, matematyka, E-biznes lub pokrewne;
2.  Praktyczna znajomości notacji BPMN, UML;
3.  Umiejętność tworzenia dokumentacji funkcjonalnej;
4.  Stosowanie narzędzi typu Enterprise Architect, Bizagi;
5.  Umiejętność posługiwania się programem Axure,
6.  Znajomość metodyki Agile;
7.  Umiejętność analizy, rozumienia procesów biznesowych i ich modelowania pod kątem możliwości obsłużenia przez rozwiązania informatyczne;
8.  Umiejętność prezentowania wymogów biznesowych w kontekście analizy i możliwości ich implementacji w dostępnych rozwiązaniach informatycznych;
9.  Posiadanie wiedzy teoretycznej i/lub praktycznej o systemach klasy ERP;
10.   Orientowanie się w nowoczesnych technologiach informatycznych; w tym z zakresu e-biznesu;
11.   Umiejętność planowania i przeprowadzania efektywnych sesji komunikacyjnych (spotkania, szkolenia, prezentacje, burze mózgów, itp.).
 
Oferujemy:
interesującą i rozwijająca pracę w dynamicznym zespole,możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,umowę o pracę
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUI, w rozumieniu przepisów                      o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
Miejsce pracy: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
Stanowisko pracy: praca na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem monitorów LCD
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1)    list motywacyjny;
2)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
3)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
4)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
6)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie CUI
ul. Namysłowska 8, 4 piętro lub pocztą na adres CUI  z dopiskiem:
Analityk Biznesowy
w terminie do dnia 31.03.2020r.  włącznie oraz elektronicznie CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@cui.wroclaw.pl. Aplikacje, które wpłyną do CUI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W tytule wiadomości proszę o umieszczenie nazwy stanowiska.
 
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH
 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych Administrator Danych Osobowych (ADO)   Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Usług Informatycznych, z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: ·        listownie na adres: 50-304 Wrocław, ul. Namysłowska 8 ·        przez e-mail: cui@cui.wroclaw.pl ·        telefonicznie: +48 71 777 90 32. Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: ·        listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław ·        przez e-mail: iod@cui.wroclaw.pl ·        telefonicznie: +48 717 798 63 62 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby naboru, do którego przystępujesz składając dokumenty aplikacyjne. Możemy również przetwarzać Twoje dane w związku z realizacją zadań wynikających
z dostępu do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z m.in. realizacją zadań wynikających z przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy. Okres przechowywania Twoich danych osobowych W przypadku wygrania naboru Twoje dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych, prowadzonych przez Dział personalno-organizacyjny i przechowywane 50 lat od dnia ustania stosunku pracy. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane zainteresowanym lub
w przypadku, gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór niszczone w sposób mechaniczny przez Dział personalno-organizacyjny, po upływie miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru w BIP. Jeśli zakwalifikowałeś się do następnego etapu naboru, spełniając wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą przechowywane
w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy niż  5 lat Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone: ·        bez zastrzeżonej formy papierowej, ·        przed terminem umieszczenia ogłoszenia o naborze w BIP ·        po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, ·        bez podania nazwy stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Dział personalno-organizacyjny najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wpływu dokumentów do CUI.  Odbiorcy Twoich danych osobowych   Dostawcy usług IT i inni, ponieważ jeśli wygrasz nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Informatycznych  to Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.cui.wroc.pl), co najmniej przez okres 3 miesięcy. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: ·        prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ·        prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, ·        prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 


Wytworzył: Jamny Sebastian (3 marca 2020)
Opublikował: Ilona Łowejko (4 marca 2020, 09:15:22)

Ostatnia zmiana: Sylwester Głuszek (16 marca 2020, 14:12:25)
Zmieniono: Zmiana daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 172

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij