zamówienie na:

Dostawa licencji oraz praw do wsparcia producenta dla oprogramowania antywirusowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.29.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 1 października 2020  10:00
wynik postępowania: wybór oferty