zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową HPE

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.30.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2020  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty