zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.31.2020
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 6 października 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert! nowy termin składania ofert: do 06.10.2020 r., do godz. 11:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu (390kB) pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (727kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (73kB) word
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie - brak podsatw do wykluczenia (42kB) word
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - spełnianie warunków udziału (41kB) word
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o GK (35kB) word
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o wycofaniu oferty (35kB) word
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz dostaw (41kB) word
9. Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu (33kB) word
10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (25kB) excel
11. Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy (503kB) pdf
12. załącznik nr 1 do umowy - OPZ (317kB) pdf
13. załącznik nr 2 do umowy - zamówienie - wzór (404kB) pdf
14. załącznik nr 3 do umowy - protokół odbioru - wzór (194kB) pdf
15. Załącznik nr 5 do umowy - Warunki techniczne - faktury (344kB) pdf
16. załącznik nr 6 do umowy - umowa PPDO (344kB) pdf
17. Odpowiedzi na wnioski wykonawców z 29.09.2020 (124kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 01.10.2020 r. (198kB) pdf
odpowiedzi na wnioski Wykonawców, zmiana treści SIWZ (157kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty po zmianach z 01.10.2020 (80kB) word
odpowiedzi na wnioski wykonawców - zmiana treści SIWZ (123kB) pdf

zmiana treści SIWZ z 02.10.2020 (241kB) pdf
załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - po zmianach z 02.10.2020 (80kB) word

Informacja z otwarcia ofert (609kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (528kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (24 września 2020, 15:31:16)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (13 października 2020, 13:34:50)
Zmieniono: wybór oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1159