zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie VMware

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.24.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 5 października 2020  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej