zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia na urządzenia VoIP

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.37.2020
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2020  14:00
wynik postępowania: wybór 
UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
             Nowy termin składania ofert: 09.11.2020 godz. 14:00

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
             Nowy termin składania ofert: 06.11.2020 godz. 14:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu (231kB) pdf
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (268kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (57kB) word
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia (42kB) word
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - spełnienie warunków (41kB) word
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o GK (35kB) word
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o wycofaniu oferty (35kB) word
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz dostaw (41kB) word
9. Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu 3 (34kB) word
10. Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy (126kB) pdf
11. Załącznik nr 1 do umowy - OPZ (134kB) pdf
12. Załącznik nr 2 do umowy - zasady składania faktur elektronicznych (59kB) pdf
13. Odpowiedzi na pytania Wykonawców (119kB) pdf
14. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (128kB) pdf
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (77kB) pdf
16. Zmiana odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert (150kB) pdf
17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (77kB) pdf
18. Informacja z sesji otwarcia ofert (106kB) pdf
19. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (101kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Tymoteusz Przybylski
Opublikował: Gabriela Nowak - Piechota (19 października 2020, 09:16:24)

Ostatnia zmiana: Gabriela Nowak - Piechota (16 listopada 2020, 09:00:21)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 661