zamówienie na:

Konwersja licencji Oracle Database

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.42.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 20 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: wybór