zamówienie na:

ZAKUP SKANERÓW

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.43.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: wybór