zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.44.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2020  11:00