zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową NetApp CUI-ZZ.3200.45.2020

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.45.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: wybór