zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia na oprogramowanie Microsoft

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.47.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - w załączeniu 
1. Ogłoszenie o zamówieniu (386kB) pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (583kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (55kB) word
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie - brak podsatw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (41kB) word
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadzcenie o przynalezności do Grupy Kapitałowej (35kB) word
6. Załaczni nr 4 do SIWZ - Oświadzcenie o wycofaniu oferty (35kB) word
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy (682kB) pdf
8. Informacja z otwarcia ofert (386kB) pdf
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, w ciągu trzech dni liczonych od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia fert, oświadczenie o przynależności lub braku do grupy kapitałowej, z wykonawcami którzy złożyli ofertę  w niniejszym postępowaniu.
 
9. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (318kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (27 listopada 2020, 13:16:29)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (7 grudnia 2020, 15:29:13)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 564