zamówienie na:

Dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.48.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - w załączeniu