zamówienie na:

Dostawa dodatkowych licencji oprogramowania Microsoft lub licencji równoważnych

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocłąwiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.4.2021
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2021  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej