zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury serwerowo - macierzowej

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.9.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2021  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. 1 i 3 i unieważnienie w cz. 2 
1. Ogłoszenie o zamówieniu (126kB) pdf
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (342kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferowy (33kB) word
4. załącznik nr 1a do Formularza ofertowego (dla cześci 1) (21kB) word
5. załacznik nr 1b do Formularza ofertowego (dla cześci 2) (19kB) word
6. załacznik nr 1c do Formularza ofertowego (dla części 3) (18kB) word
7. Załącznik nr 2 do SWZ - Kreator JEDZ (86kB) plik
8. Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie wspólne wykonawców (39kB) word
9. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów (19kB) word
10. Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (18kB) word
11. Załacznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji (21kB) word
12. Załacznik nr 7 do SWZ - wykaz dostaw (38kB) word
13. Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy (594kB) pdf
14. Załącznik nr 1a do Umowy - SOPZ (295kB) pdf
15. Załącznik nr 1b do umowy - SOPZ (213kB) pdf
16. Załącznik nr 1c do Umowy - SOPZ (217kB) pdf

17. Zmiana treści SWZ z 03.09.2021 r. (151kB) pdf
18. Załącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy - po zmianach z 03.09.2021 (593kB) pdf

19. zmiana treści SWZ z 08.09.2021 (126kB) pdf

20 - odpowiedzi na wnioski Wykonawców - zmiana treści SWZ (170kB) pdf

21. Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (165kB) pdf
22. Informacja o złożonych ofertach (99kB) pdf
23. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. 1 i 3 (171kB) pdf
24. Zawiadomienie o unieważnieniu części 2 postepowania (156kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (1 września 2021, 09:39:04)

Ostatnia zmiana: Marta Kozyra (15 października 2021, 13:51:04)
Zmieniono: zawiadomienie o wynikach postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 194