zamówienie na:

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury serwerowej

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.11.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 14 października 2021  11:00