zamówienie na:

Dostawa licencji Microsoft lub równoważnych

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ-3201.12.2021
wartość: powyżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 28 października 2021  11:00