Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

Starszy referent ds. inwentaryzacji

miejsce pracy: Wrocław
termin składania dokumentów: 24 lutego 2020  12:00
 
 
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Starszy referent ds. Inwentaryzacji
 
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 
1. Sporządzanie rocznych planów inwentaryzacji na dany rok kalendarzowy;
2. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z planem, doraźnych inwentaryzacji oraz na zlecenie np. instytucji kontrolujących;
3. Przygotowanie oraz przeprowadzenie prac związanych z likwidacją składników majątku;
4. Kwalifikowanie oraz dekretacja dokonywanych zakupów składników majątku;
5. Naliczanie amortyzacji składników majątkowych;
6. Przygotowywanie materiałów do sprawozdania o stanie i ruchu składników majątku;
7. Sporządzanie raportów i analiz dotyczących przeprowadzonych inwentaryzacji i  likwidacji składników majątku;
8. Okresowe uzgadnianie ksiąg inwentarzowych z ewidencją księgową;
9. Współpraca z Działem Księgowości, Rozliczeń oraz innymi działami w zakresie prac inwentaryzacyjnych i likwidacyjnych;
10. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań;
11. Współpraca z pracownikami wyznaczonymi przez Dyrektora Jednostki;


 
Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub rzepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 poz. 902)
2)    wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku
3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5)    znajomość  zagadnień  z  zakresu  przeprowadzania inwentaryzacji i likwidacji
składników majątku, umiejętność korzystania z aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie       
                   
Wymagania dodatkowe:
 
1) praktyczna znajomość zagadnień finansowo – księgowych w zakresie    inwentaryzacji i likwidacji składników majątku
2) dobra znajomość obsługi programów standardowych aplikacji Windows (miedzy innymi Word, Excel), programu (VULCAN),
3) dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole
4) komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, dokładność, nastawienie zadaniowe, aktywność, kreatywność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z ludźmi
5) doświadczenie  zawodowe  na  stanowisku pracownika w Dziale Inwentaryzacji będzie dodatkowym atutem.


Oferujemy:
interesującą i rozwijająca pracę w dynamicznym zespole,możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,umowę o pracę
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUI, w rozumieniu przepisów                      o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
Miejsce pracy: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
Stanowisko pracy: praca na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem monitorów LCD
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
    
1)    list motywacyjny;
2)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
3)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
4)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
6)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie CUI
ul. Namysłowska 8, 4 piętro lub pocztą na adres CUI  z dopiskiem:
Starszy referent ds. inwentaryzacji
w terminie do dnia 24.02.2020r.  włącznie oraz elektronicznie CV   i list motywacyjny na adres: rekrutacja@cui.wroclaw.pl. Aplikacje, które wpłyną do CUI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W tytule wiadomości proszę o umieszczenie nazwy stanowiska.
 
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie głównej http://bip.cui.wroclaw.pl/
klauzule informacyjne znajdują się pod linkiem

http://bip.cui.wroclaw.pl/?cid=217
Wytworzył: Ilona Łowejko (7 lutego 2020)
Opublikował: Ilona Łowejko (10 lutego 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij