zamówienie na:

Wykonanie dedykowanych nalotów w celu pozyskania lotniczych zdjęć fotogrametrycznych, aktualizacja numerycznego modelu terenu (NMT) oraz opracowanie ortofotomapy (RGB i CIR) dla obszaru Wrocławia

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI/ZP/PN/2/2017
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2017  09:45
wynik postępowania: rozstrzygnięte