zamówienie na:

Oprogramowanie do obsługi incydentów - roczna subskrypcja i wsparcie

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.32.2020
wartość: poniżej kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 5 października 2020  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej