zamówienie na:

Dostawa licencji dla komponentów usługi funkcjonującej w edukacji oraz w ramach prawa opcji wdrożenie nowej wersji systemu pocztowego Exchange lub równoważnego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.38.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 13 października 2020  10:00
wynik postępowania: wybór oferty