zamówienie na:

Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie IBM

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.40.2020
wartość: poniżej równowartości kwoty 214 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2020  11:00