zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia na oprogramowanie Microsoft.

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.1.2023
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2023  11:00
wynik postępowania: zawarcie umowy