zamówienie na:

Zakup licencji oraz wsparcia dla posiadanego i użytkowego systemu kontroli treści stron internetowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.2.2023
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 14 marca 2023  11:00
wynik postępowania: zawarcie umowy 
Ogłoszenie o zamówieniu (101kB) pdf
0. Specyfikacja warunków zamówienia (463kB) pdf
1. Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (35kB) word
3. Zał.nr 3 do SWZ - Oświadczenie o GK (35kB) word
6. Zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie o udostępnianiu zasobów (20kB) word
9. zał. nr 1 do Projektu umowy - specyfikacja przedmiotu zamówienia (229kB) pdf
12. zał. nr 4 do Projektu Umowy - War. techniczne dot. faktur (177kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (38kB) pdf
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 09.03.2023r. (277kB) pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia (250kB) pdf
Informacja o złożonych ofertach (394kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (319kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (62kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Wdowik - Chlebek
Opublikował: Lucyna Wdowik-Chlebek (1 marca 2023, 15:16:34)

Ostatnia zmiana: Lucyna Wdowik-Chlebek (6 kwietnia 2023, 10:37:32)
Zmieniono: Zawarcie umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 395