zamówienie na:

Serwis i rozwój sytemu SAP

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.4.2023
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2023  10:30
wynik postępowania: umowa podpisana 
1.ogłoszenie o zamówieniu (101kB) pdf
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (248kB) pdf
3. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferowy (38kB) word
4. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie na podsatwie art. 125 ust. 1 (39kB) word
5.Załacznik nr 2a - Oświadczenie na podsatwie art. 125 ust. 1 - podmiot udostępniający (36kB) word
6. Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (35kB) word
7. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie (75kB) word
8. Załacznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacji (17kB) word
9. Załącznik nr 6 do SWZ - Ośwaidczenie o udostępnieniu zasobów (20kB) word
10. Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące kwalifikacji osób (17kB) word
11. Załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy (207kB) pdf
12. Umowa PPDO (286kB) pdf
13. Warunki przekazywania faktur (71kB) pdf
14. Załącznik nr 9 do SWZ - Ankieta (67kB) excel
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 05.04.2023 (41kB) pdf
16. Zmiana treści SWZ z 05.04.2023 r. (90kB) pdf
17. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację (64kB) pdf
18. Informacja o złożonych ofertach (47kB) pdf
19. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (69kB) pdf
20. Ogłoszenie o wyniku postępowania (67kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Kozyra
Opublikował: Marta Kozyra (4 kwietnia 2023, 13:30:50)

Ostatnia zmiana: Gabriela Nowak - Piechota (15 maja 2023, 20:53:37)
Zmieniono: informacja o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 634