zamówienie na:

Rozbudowa telefonii VoIP

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.5.2023
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 18 maja 2023  10:30
wynik postępowania: umowa podpisana