zamówienie na:

Zakup systemu kadrowego, płacowego i finansowo-księgowego dla placówek oświatowych

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.1.2023
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 7 kwietnia 2023  11:00
wynik postępowania: unieważnienie na podstawie art. 255 ust. 1) ustawy Pzp  
ogłoszenie o zamówieniu (140kB) pdf
specyfikacja warunków zamówienia (554kB) pdf
1. Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (61kB) word
2. Zalacznik nr 2 do SWZ - JEDZ (85kB) plik
3. Zalacznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wspólne wykonawców (33kB) word
4. Zalacznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o udostępnianiu zasobów (19kB) word
5. Zalacznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o GK (19kB) word
6. Zalacznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o aktualności informacji (22kB) word
7. Zalacznik nr 7 do SIWZ - wykaz usług (18kB) word
8. Zalacznik nr 8 do SWZ - wykaz osób (20kB) word
9. Załącznik nr 9 do SWZ - projekt umowy (403kB) pdf
10. Załącznik nr 1 do Umowy - OPZ (1315kB) pdf
11. Załącznik do OPZ - Instrukcja-meldunek_2022 (61kB) word
12. Załącznik do OPZ - Suma osobistych stawek za 2022 rok (11kB) excel
13. Załącznik do OPZ - Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych (34kB) word
14. Załącznik do OPZ - Wzór-meldunek_2023 (130kB) excel
15. Załącznik do OPZ - Załącznik do OPZ - Formularz sprawozdawczy do szkół (52kB) excel
16. Załącznik do OPZ - Zaświadczenie do PUP (94kB) pdf
17. Załącznik nr 2 do Umowy - Warunki SLA (274kB) pdf
18. Załącznik nr 3 do Umowy - wykaz licencji (17kB) word
19. Załącznik nr 4 do Umowy - Szkolenia (733kB) pdf
20. Załącznik nr 5 do Umowy - Warunki przekazywania faktur (23kB) word
21. Załącznik nr 6 do Umowy - Umowa Powierzenia Danych Osobowych (1772kB) pdf
22. Załącznik nr 7 do Umowy - Protokół odbioru (275kB) pdf
23. Załącznik nr 8 do Umowy - Szczegółowe wymogi dotyczące dokumentacji (1284kB) pdf
24. Załącznik nr 10 do SWZ - Ankieta dla podmiotu przetwarzajacego (60kB) excel

25. ogłoszenie o sprostowaniu - 1 (88kB) pdf

26. ogłoszenie o sprostowaniu - 2 (50kB) pdf
27. Zmiana SWZ 28.03.2023r. (227kB) pdf

28. Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - odp na wnioski Wykonawców - 1 (354kB) pdf
29.Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - odp na wnioski Wykonawców - 2 - projet umowy (535kB) pdf
30. Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - odp na wnioski Wykonawców - 3 - OPZ (480kB) pdf
31. 1. Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy NOWY (60kB) word

UWAGA: nowy termin składania i otwarcia ofert.metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Anuszkiewicz
Opublikował: Magdalena Anuszkiewicz (8 marca 2023, 15:19:37)

Ostatnia zmiana: Magdalena Anuszkiewicz (16 czerwca 2023, 10:09:51)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 854