Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Serwis i rozwój systemu SAP w modułach HR

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.5.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2024  10:00

zamówienie na:

Zawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowego

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.1.2024
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2024  11:00

zamówienie na:

e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM)

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.4.2024
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 21 maja 2024  11:00

zamówienie na:

Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.3.2024
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2024  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)