Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Zakup systemu kadrowo - płacowego i finansowo – księgowego dla ZZM i ZZK

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.17.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2024  11:00

zamówienie na:

Zapewnienie wsparcia producenta na licencje Bezagentowej Ochrony Antywirusowej

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: CUI-ZZ.3200.16.2024
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 lipca 2024  11:00

zamówienie na:

Modernizacja SIP Wrocławia - Zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia/funkcjonowania systemu - infrastruktura SAN

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.10.2024
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2024  11:00

zamówienie na:

Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.9.2024
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2024  11:00

zamówienie na:

Modernizacja SIP i wdrożenie/modernizacja e-usług wraz z dokumentacją systemu

zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: CUI-ZZ.3201.7.2024
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2024  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)