Archiwum

Archiwum

Dialog techniczny: „Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania do zarządzania tożsamością i dostępem (IAM)"

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Dostawa i wdrożenie oprogramowania do [...]

Dialog Techniczny - SIP

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu reprezentujący Gminę Wrocław jako Zamawiającego informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem [...]

Dialog techniczny - dostawa wraz z wdrożeniem systemu pracy terminalowej VDI

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Dostawa wraz z wdrożeniem systemu pracy [...]

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu reprezentujący Gminę Wrocław jako Zamawiającego informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup [...]

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wdrożenie oprogramowania kontroli jakości komunikacji [...]

DIALOG TECHNICZNY - Uruchomienie systemu do zarządzania kapitałem oprogramowania u Zamawiajacego

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu unowocześnia zarządzane przez siebie systemy informatyczne, które są użytkowane przez Urząd Miejski Wrocławia oraz jednostki gminy. Jednym z elementów programu jest uruchomienie kompute-rowego [...]

DIALOG TECHNICZNY - NOWE FINANSE

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu reprezentujący Gminę Wrocław jako Zamawiającego informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup [...]

DIALOG TECHNICZNY - MODEL DANYCH

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu reprezentujący Gminę Wrocław jako Zamawiającego informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie [...]

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu reprezentujący Gminę Wrocław jako Zamawiającego informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup [...]

DIALOG TECHNICZNY - CRM

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie uruchomienie aplikacji mobilnej dla systemu CRM, [...]

DIALOG TECHNICZNY - usługi poczty elektronicznej w chmurze

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie uruchomienie dostępu do poczty elektronicznej oraz [...]

Zakup wspólny systemu informacji prawnej

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu proponuje przeprowadzenie zakupu wspólnego dla jednostek Gminy Wrocław oprogramowania w zakresie informacji prawnej dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników poprzez Internet (a więc z dowolnego [...]

DIALOG TECHNICZNY - Nieruchomości komunalne

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu reprezentujący Gminę Wrocław jako Zamawiającego informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup [...]

Podpisy elektroniczne - możliwość nabycia za pośrednictwem CUI

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu zawarło umowę z KIR S.A., dzięki której pojawiła się możliwość zamawiania podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminnych na atrakcyjnych warunkach [...]

DIALOG TECHNICZNY

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie uruchomienie dostępu do poczty elektronicznej oraz [...]

DIALOG TECHNICZNY Nowe Finanse

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu reprezentujący Gminę Wrocław jako Zamawiającego informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup [...]

Zakup wspólny systemu Wirtualny Doradca

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu proponuje przeprowadzenie zakupu wspólnego dla jednostek Gminy Wrocław oprogramowania typu Wirtualny Doradca. Jest to rozwiązanie wykorzystujące metody sztucznej inteligencji, realizujące usługę [...]

Procedura składania zamówienia na podpis elektroniczny

W uzupełnieniu wcześniejszej informacji o możliwości nabywania podpisów elektronicznych za pośrednictwem CUI zamieszczamy instrukcję opisującą procedurę zamawiania podpisów oraz wzór umowy powierzenia danych. Załączniki: [...]

Godziny pracy sekretariatu

Sekretariat Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:45 [...]

metryczka