Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych. Udostępnianie ich następuje na wniosek zainteresowanych i uprawnionych do tego osób oraz instytucji w sekretariacie CUI.


Dział Personalny i Organizacyjny (Sekretariat):
  • Rejestr zarządzeń Dyrektora CUI (rejestr wewnętrzny)
Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)

  • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw (rejestr wewnętrzny)
Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)

  • Centralny rejestr skarg, wniosków i petycji (rejestr publiczny)
Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)

  • Książka kontroli (rejestr publiczny)


Zespół Radców Prawych

  • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej (rejestr publiczny)
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)Zespół Zamówień:

  • Rejestr Zamówień Publicznych  (rejestr wewnętrzny)
Podstawa prawna:
Zarządzenia nr CUI/10/2018 z dnia 11.06.2018r. Dyrektora CUI we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)

  • Rejestr decyzji Dyrektora CUI w sprawie powołania Komisji przetargowych 
    (rejestr wewnętrzny)
Podstawa prawna: 
Zarządzenie nr CUI/4/2019 r. Dyrektora Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Sposób udostępnienia:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)


Archiwum

  • Składnica akt
 

 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Bujło (13 lipca 2020)
Opublikował: Łukasz Bujło (1 stycznia 2014, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Jagoda Dobrowolska (6 listopada 2020, 14:40:15)
Zmieniono: Zmiana 5

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10483