Rejestry, ewidencje

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych. Udostępnianie ich następuje na wniosek zainteresowanych i uprawnionych do tego osób oraz instytucji w sekretariacie CUI.


Dział Personalny i Organizacyjny (Sekretariat):
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora CUI
Podstawa prawna:
§ 14 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego nadanego na podstawie Statutu Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)

 • Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)

 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
Podstawa prawna:
§ 8 pkt. 4 i 5 Statutu Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)

 • Centralny rejestr skarg, wniosków i petycji
Podstawa prawna:
§ 72 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego nadanego na podstawie Statutu Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)

 • Ewidencja referencji
Podstawa prawna:
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt wprowadzony Zarządzeniem nr CUI/21/2019 z dnia 16.12.2019r. Dyrektora CUI we Wrocławiu.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)


Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji i Cyberbezpieczeństwa:

 • Rejestr wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Sposób udostępniania:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku Dz.U. z 2018 r. poz. 1000
3. Polityka Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.


Dział Personalny i Organizacyjny:

 • Rejestr pieczątek i pieczęci
Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 1491/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz kasacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Miejskim Wrocławia, zamawiania pieczęci urzędowych przez gminne jednostki organizacyjne oraz pieczątek imiennych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych we Wrocławiu (z późn. zm.)

Sposób udostępniania:           
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)
 • Rejestr pracowników
 • Archiwum akt osobowych pracowników
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

Dział Finansowo-Księgowy:
 • dokumentacja księgowa
 • dokumentacja płac
 • archiwum dokumentacji księgowej
 • archiwum dokumentacji płac

Zespół Zamówień:

 • Rejestr Zamówień Publicznych 
Podstawa prawna:
Zarządzenia nr CUI/10/2018 z dnia 11.06.2018r. Dyrektora CUI we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Usług Informatycznych

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)

 • Rejestr decyzji Dyrektora CUI w sprawie powołania Komisji przetargowych
Podstawa prawna: 
Zarządzenie nr CUI/4/2019 r. Dyrektora Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Sposób udostępnienia: W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)
 

 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Bujło
Opublikował: Łukasz Bujło (1 stycznia 2014, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Jagoda Dobrowolska (9 lipca 2020, 13:31:21)
Zmieniono: Zmiana 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5072