Dostępność

Od 2012 roku polskie prawo reguluje dostępność cyfrową podmiotów publicznych. Nakłada ono obowiązek dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie obowiązują nas dwie ustawy:

1. Ustawa z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ustawa mówi o obowiązku dostępności cyfrowej i opisuje zasady monitorowania dostępności cyfrowej i zasady postępowaniu w przypadku braku tej dostępności.


2.  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Celem ustawy jest poprawa warunków życia i funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. ze względu na niepełnosprawność.


CUI jako podmiot publiczny musi zagwarantować co najmniej minimalną dostępność, w trzech obszarach:

  • architektonicznym
  • cyfrowym
  • informacyjno-komunikacyjnym

metryczka


Wytworzył: Dagmara Zabolska (14 lipca 2021)
Opublikował: Dagmara Zabolska (14 lipca 2021, 12:54:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1644