Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 2560)

Data: 2021-09-28 12:39:47
Autor: Ilona Łowejko

tryb podstawowy bez negocjacji

Informacja o złożonych ofertach


Data: 2021-09-28 11:18:53
Autor: Agnieszka Puzio

tryb podstawowy bez negocjacji

informacja z otwarcia ofert


Data: 2021-09-28 11:04:40
Autor: Gabriela Nowak - Piechota

przetarg nieograniczony

odpowiedzi na wnioski Wykonawców


Data: 2021-09-28 09:52:17
Autor: Marta Kozyra

tryb podstawowy bez negocjacji

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia


Data: 2021-09-28 08:56:07
Autor: Agnieszka Puzio

tryb podstawowy bez negocjacji

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia


Data: 2021-09-27 13:54:33
Autor: Gabriela Nowak - Piechota

przetarg nieograniczony

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Data: 2021-09-27 11:48:52
Autor: Marta Kozyra

Forma prawna

Aktualizacja


Data: 2021-09-27 07:32:41
Autor: Jagoda Dobrowolska

tryb podstawowy bez negocjacji

Informacja o złożonych ofertach


Data: 2021-09-23 11:50:41
Autor: Magdalena Anuszkiewicz

tryb podstawowy bez negocjacji

Wyjaśnienie treści SWZ-2


Data: 2021-09-23 10:41:27
Autor: Agnieszka Puzio

przetarg nieograniczony

odpowiedzi na wnioski wykonawców, zmiana treści SWZ


Data: 2021-09-23 09:18:47
Autor: Marta Kozyra

przetarg nieograniczony

odpowiedzi na wnioski, zmiana treści SWZ


Data: 2021-09-23 09:12:46
Autor: Marta Kozyra

tryb podstawowy bez negocjacji

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia


Data: 2021-09-23 08:08:50
Autor: Magdalena Anuszkiewicz

przetarg nieograniczony

odpowiedź na wnioski Wykonawców, zmiana treści SWZ


Data: 2021-09-22 11:59:25
Autor: Marta Kozyra

Tryb podstawowy bez negocjacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 2 i 3


Data: 2021-09-21 12:47:31
Autor: Agnieszka Puzio

tryb podstawowy bez negocjacji

Informacja o złożonych ofertach


Data: 2021-09-21 12:03:33
Autor: Magdalena Anuszkiewicz

przetarg nieograniczony

zawiadomienie o wyborze oferty najkotrzystniejszej


Data: 2021-09-21 12:00:11
Autor: Marta Kozyra

tryb podstawowy bez negocjacji

Wyjaśnienie treści SWZ


Data: 2021-09-21 10:02:09
Autor: Agnieszka Puzio

przetarg nieograniczony

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1


Data: 2021-09-20 13:19:32
Autor: Marta Kozyra

tryb podstawowy bez negocjacji

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia


Data: 2021-09-20 13:15:14
Autor: Magdalena Anuszkiewicz
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 2560)