Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 3698)

przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o wyborze najkorzystiejszej oferty w zakresie cz. 4


Data: 2024-06-25 10:38:09
Autor: Magdalena Anuszkiewicz

tryb podstawowy bez negocjacji

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie cz. 1


Data: 2024-06-24 13:54:27
Autor: Agnieszka Puzio

tryb podstawowy bez negocjacji

Informacja o złożonych ofertach


Data: 2024-06-24 11:44:22
Autor: Agnieszka Puzio

tryb podstawowy bez negocjacji

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia


Data: 2024-06-21 09:12:28
Autor: Lucyna Wdowik-Chlebek

tryb podstawowy bez negocjacji

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2024-06-20 09:26:34
Autor: Magdalena Anuszkiewicz

tryb podstawowy bez negocjacji

Odpowiedź na pytanie i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert


Data: 2024-06-20 07:55:26
Autor: Lucyna Wdowik-Chlebek

podstawowy bez negocjacji

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2024-06-18 09:25:08
Autor: Marta Kozyra

przetarg nieograniczony

Unieważnienie po czynnościach powtórzonych


Data: 2024-06-17 09:43:09
Autor: Magdalena Anuszkiewicz

przetarg nieograniczony

Unieważnienie postępowania


Data: 2024-06-13 13:26:51
Autor: Agnieszka Puzio

podstawowy bez negocjacji

informacja o złożonych ofertach


Data: 2024-06-13 11:51:53
Autor: Marta Kozyra

podstawowy bez negocjacji

informacja o kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia


Data: 2024-06-12 13:39:53
Autor: Marta Kozyra

Pion Wdrożeń

Aktualizacja zgodnie ze strukturą


Data: 2024-06-11 10:19:19
Autor: Dagmara Zabolska

Pion Dyrektora

Aktualizacja


Data: 2024-06-11 10:17:58
Autor: Dagmara Zabolska

tryb podstawowy bez negocjacji

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1


Data: 2024-06-10 14:19:17
Autor: Agnieszka Puzio

tryb podstawowy bez negocjacji

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2


Data: 2024-06-10 10:04:23
Autor: Agnieszka Puzio

podstawowy bez negocjacji

Odpowiedzi na wnioski, zmiana SWZ, zmiana terminu


Data: 2024-06-07 14:44:16
Autor: Marta Kozyra

przetarg nieograniczony

wyjaśnienie treści SWZ


Data: 2024-06-07 11:47:05
Autor: Magdalena Anuszkiewicz

PM Projekty

zmiana w treści dotycząca rodzaju pracy


Data: 2024-06-07 11:02:53
Autor: Ilona Łowejko

tryb podstawowy bez negocjacji

informacja o złożonych ofertach


Data: 2024-06-06 12:48:09
Autor: Marta Kozyra

przetarg nieograniczony

informacja o złożonych ofertach


Data: 2024-06-06 12:16:28
Autor: Marta Kozyra
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 3698)