Skróty

Słownik:

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

CUI - Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu


Dz. U.- Dziennik Ustaw
JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego

RMW - Rada Miejska Wrocławia


SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
UE - Unia Europejska

UMW -  Urząd Miejski Wrocławia

Komórki organizacyjne CUI:

DN - Dyrektor

DI - Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury

DF - Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

GK - Główny Księgowy

ZGK - Zastępca Głównego Księgowego

DPO - Dział Personalny i Organizacyjny

ZOA - Zespół Obsługi i Administracji

ZKAD - Zespół ds. Kadrowych

BHP - Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

SK - Samodzielne stanowisko ds. komunikacji

ZZ - Zespół Zamówień

ZRP - Zespół Radców Prawnych

ZBI - Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji i Cyberbezpieczeństwa

IOD - Inspektor Ochrony Danych

DWU - Dział Wsparcia Użytkowników

DWUS - Zespół Wsparcia Użytkowników i Serwisu

DWHW - Zespół Hardeningu i Wdrożeń

DZS - Samodzielne stanowisko ds. zasobów i serwisu

DMSTD - Dział Miejskiej Sieci Transmisji Danych Danych

DMSTA - Zespół LAN/WAN

DMSTP - Zespół Infrastruktury Pasywnej

DCPD - Dział Centrów Przetwarzania Danych

DCPDB - Zespół ds. Baz i Systemów

DCPDS - Sekcja Składowania Danych

DAP - Dział Analiz i Projektów

DAPA - Zespół Analityków systemów IT

DAPP - Zespół Projektów

DAP - Samodzielne stanowisko ds. Architektury Systemów Informatycznych

DAB - Dział Analiz Biznesowych

DABT - Zespół ds. Testowania Oprogramowania

DABA - Zespół ds. Analiz Biznesowych

DPR - Dział Programowania

DAS - Dział Administracji Systemami Dziedzinowymi

DAR - Dział Rozwiązań WWW oraz Poczty Elektronicznej

DFK - Dział Finansowo - Księgowy

ZK - Zespół Księgowości

ZR - Zespół ds. Rozliczeń

DPS - Dział Płac i Statystyki

ZP - Zespół Płac

ZS - Zespół Statystyki

ZVJ - Zespół ds. Vat i JPK

ZFSŚ i PKZP - Zespół ds. Funduszu Socjalnego oraz PKZP

ZI - Zespół ds. Inwentaryzacji

ZKA - Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Kasy

ZPZ - Zespół Przelewów i Zapotrzebowań

metryczka


Wytworzył: Piotr Schmidt (3 lutego 2016)
Opublikował: (28 grudnia 2013, 11:17:04)

Ostatnia zmiana: Jagoda Dobrowolska (6 września 2022, 09:02:52)
Zmieniono: Uzupełnienie skrótów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8347