Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, publikowane są na platformie zakupowej, pod adresem: https://cui-pzp.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Brak artykułów

metryczka