Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, publikowane są na platformie zakupowej, pod adresem: https://cui-pzp.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

"Dostawa, montaż i wdrożenie Elektronicznych Tablic Ogłoszeniowych

termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2020, o godz. 14:00 [...]

CUI-ZZ.3210.26.2020 - Przedłużenie licencji, wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla systemu – Infoblox, DNS, DHCP, DDI, Reporting Server, Network Insight oraz BloxOne

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.11.2020 godz. 14:00W celu potwierdzenia kryterium społecznego Wykonawcy są proszeni o dołączenie do oferty oświadczenia potwierdzającego ilość zatrudnionych osób wykluczonych o których mowa w art 29 ust 4 ustawy [...]

CUI-ZZ.3210.25.2020 - Rozbudowa sieci bezprzewodowej Miejski Internet

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2020 r. godz. 14:00UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert             Nowy termin składania ofert: 16.11.2020 godz. 14:001. [...]

CUI-ZZ.3210.21.2020 - Dzierżawa włókien światłowodowych na potrzeby EDU-MAN etap VI

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.10.2020 godz. 14:00UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.             NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.10.2020 godz. 14:001. [...]

CUI-ZZ.3210.18.2020 - Zakup serwisowego łącza internetowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.10.2020 godz. 14.001. [...]

CUI-ZZ.3210.13.2020 - Ochrona stron internetowych - dostawa licencji i usługi wsparcia

Termin składania ofert upływa w dniu 4 września 2020 r., o godz. 11:00 [...]

CUI-ZZ.3210.12.2020 - Zakup podstawowych, rezerwowych i serwisowych łączy internetowych

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.09.2020 godz. 14:00UWAGA: Zmiana terminu składania ofert.             Nowy termin składania ofert: 03.09.2020 godz. 14.001. [...]

CUI-ZZ.3210.2.2020 - Rozbudowa sieci MAN Wrocław

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.03.2020 r. godz. 14.001. [...]

CUI-ZZ.3210.1.2020 - Rozbudowa sieci MAN Wrocław

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert             Nowy termin składania ofert: 18.02.2020 godz. 14.00TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.02.2020 godz. 14.001. [...]

CUI-DNZ.3210.14.2019 - Przedłużenie wsparcia na urządzenia sieci MAN Wrocław UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.12.2019 GODZ. 14:00

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.12.2019 GODZ. 14.00UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.12.2019 GODZ. 14:001. [...]

CUI-DNZ.3210.12.2019 MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem -rozbudowa sieci aktywnej w ramach umowy ramowej

Uwaga! zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2019 r., o godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 19.11.2019 r., godz. 11:30 [...]

CUI-DNZ.3210.9.2019 - Przedłużenie wsparcia na urządzenia VoIP

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.10.2019 GODZ. 14:00UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT             NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.10.2019 GODZ. 14:001. [...]

CUI-DNZ.3210.10.2019 - Dzierżawa włókien optycznych

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.10.2019 GODZ. 14:00UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT             NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.10.2019 GODZ. 14:00UWAGA 2: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA [...]

Ogłoszenie o publikacji postępowania

26.02.2019 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z350/140959/aktualizacja2UWAGA ZMIANA!!! (2)W związku z pytaniami wykonawców zamawiający odpowiadając na nie dokonał modyfikacji treści następujących dokumentów:1) Ramowych Warunków Zamówienia [...]

CUI/ZP/C/9/2018 - „Zakup wsparcia technicznego dla węzła bezpieczeństwa MAN Wrocław [2018]“

Termin składania ofert: 06.11.2018 r do godz: 12:301. 2018.10.26 [...]

CUI/ZP/C/6/2018 Zakup urządzeń na potrzeby sieci EDU MAN

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  01.10.2018 do godz. 11:30UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert: 02.10.2018 do godz. 11.301 [...]

CUI/ZP/C/7/2018 zakup podstawowych i rezerwowych łączy internetowych

Termin składania ofert : 11.09.2018 do godz. 10:001 [...]

CUI/ZP/C/4/2018 - Wymiana modułów mocy w urządzeniach serii Symmetra

Termin składania ofert: 24.05.2018 godz. 11:301. [...]

CUI/ZP/C/1/2018 - MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem – rozbudowa sieci aktywnej w ramach umowy ramowej

2018.04.24 UWAGA:Zamawiający informuje, że udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców.W związku z ich dużą ilością, termin otwarcia ofert zostanie przesunięty. Do jutra pojawi się informacja ze wskazaniem nowego terminu.2018.04.16 [...]

metryczka